1.
WOLSZA, Tadeusz. Instrukcja wydawnicza. Dzieje Najnowsze [online]. 1 kwiecień 2019, T. 50, nr 4, s. 320. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/19984.