1.
HÜBNER, Mateusz. Sprawozdanie z konferencji naukowej „Oblicza Niepodległej. Państwo i społeczeństwo. W 100-lecie odrodzenia Rzeczypospolitej”, Kraków, 25–26 X 2018 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 kwiecień 2019, T. 50, nr 4, s. 313–317. [udostępniono 28.1.2022]. DOI 10.12775/19982.