1.
PISKAŁA, Kamil. Ku Rzeczypospolitej Socjalistycznej. Studium z dziejów myśli politycznej PPS (1929–1939). Dzieje Najnowsze [online]. 1 kwiecień 2019, T. 50, nr 4, s. 239–251. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/DN.2018.4.10.