1.
SIEDZIAKO, Michał. Społeczna percepcja wyborów w PRL w świetle listów nadesłanych do władz podczas konsultacji projektu nowej ordynacji wyborczej do Sejmu w 1985 roku. Dzieje Najnowsze [online]. 1 kwiecień 2019, T. 50, nr 4, s. 181–200. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2018.4.07.