1.
SKOBELSKI, Robert. Wojsko podczas kampanii wyborczej i wyborów do Sejmu PRL z 20 stycznia 1957 roku. Dzieje Najnowsze [online]. 1 kwiecień 2019, T. 50, nr 4, s. 155–179. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2018.4.06.