1.
SIKORA, Mirosław. USA, CoCom i embargo strategiczne. Kontrola dyfuzji technologii podwójnego zastosowania w czasie zimnej wojny, ze szczególnym uwzględnieniem PRL. Dzieje Najnowsze [online]. 1 kwiecień 2019, T. 50, nr 4, s. 97–154. [udostępniono 3.10.2023]. DOI 10.12775/DN.2018.4.05.