1.
BARTNICKA, Alicja. Zbrodnia z urzędu, sprawcy zza biurka. Uwagi i refleksje na marginesie lektury „Konferencja w Wannsee. Droga do «ostatecznego rozwiązania»” Petera Longericha. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2019, T. 50, nr 3, s. 295–308. [udostępniono 16.4.2024]. DOI 10.12775/DN.2018.3.13.