1.
FLASIŃSKI, Tomasz. Spór o miejsce Bengalu w zdekolonizowanych Indiach na tle głównych determinantów polityki prowincji w latach 1945–1947. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2019, T. 50, nr 3, s. 263–270. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2018.3.10.