1.
RÓŻAŃSKI, Przemysław. Przewrót majowy Józefa Piłsudskiego w wybranych tytułach opiniotwórczej prasy amerykańskiej. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2019, T. 50, nr 3, s. 185–226. [udostępniono 27.5.2024]. DOI 10.12775/DN.2018.3.07.