1.
WOJTANOWSKA-BĄK, Natalia. Działalność polityczno-kulturalna Macieja Loreta w Rzymie przed wybuchem Wielkiej Wojny. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2019, T. 50, nr 3, s. 29–55. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/DN.2018.3.01.