1.
SZUMSKI, Jakub. Sprawozdanie z konferencji naukowej: Modernities, Transformations and Evolving Identities in post–1945 Poland, Oksford, 11–12 VI 2015 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 4, s. 219–222. [udostępniono 3.12.2021]. DOI 10.12775/17966.