1.
KOZŁOWSKI, Tomasz. Polityczne sterowanie systemem wymiaru sprawiedliwości PRL po 1956 r. Casus funkcjonowania „zespołów” do spraw procesów politycznych w latach 1964–1982. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 4, s. 147–159. [udostępniono 28.5.2024]. DOI 10.12775/DN.2015.4.07.