1.
JUSUPOVIĆ, Adrian. „Nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera”, czyli rola przyzakładowego szkolnictwa w kształceniu kadr RBP/MBP/MSW (1944–1990). Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 4, s. 95–118. [udostępniono 19.4.2024]. DOI 10.12775/DN.2015.4.05.