1.
BARTOSZEWICZ, Henryk. U schyłku republiki weimarskiej. Niemcy i stosunki polsko–niemieckie w świetle raportów posła polskiego w Berlinie Romana Knolla (1928–1930). Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 4, s. 3–39. [udostępniono 26.11.2022]. DOI 10.12775/DN.2015.4.01.