1.
PIETRZAK, Jacek. „Wyeliminowanie z szeregów elementu uciążliwego i niebezpiecznego”. Sprawa Obozu Dyscyplinarnego Armii Polskiej na Wschodzie w Latrun w Palestynie (1944–1945). Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 2, s. 79–91. [udostępniono 22.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2015.2.07.