1.
WOLSZA, Tadeusz. Rezcenzje. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 1, s. 253–307. [udostępniono 28.11.2021]. DOI 10.12775/17900.