1.
TARKA, Krzysztof. „Monitor Londyński” – krótki żywot pisma „zamkowych” legalistów. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 1, s. 81–87. [udostępniono 28.11.2021]. DOI 10.12775/DN.2015.1.05.