1.
SACEWICZ, Karol. Razem czy osobno? Władze PPS i KPRP–KPP wobec obchodów święta 1 maja w latach 1919–1928. Dzieje Najnowsze [online]. 1 styczeń 2015, T. 47, nr 1, s. 3–32. [udostępniono 21.3.2023]. DOI 10.12775/DN.2015.1.01.