1.
GROSS, Radosław. Inwigilacja i proces kierownictwa Zarządu Okręgowego Państwowych Nieruchomości Ziemskich w Olsztynie. Dzieje Najnowsze [online]. 19 wrzesień 2018, T. 50, nr 2, s. 215–246. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/DN.2018.2.10.