1.
MARCINKIEWICZ-KACZMARCZYK, Anna. Rola kobiety w Polsce Ludowej w świetle treści propagandowych rozpowszechnianych przez Ligę Kobiet w latach 1946–1956. Dzieje Najnowsze [online]. 19 wrzesień 2018, T. 50, nr 2, s. 149–179. [udostępniono 2.3.2024]. DOI 10.12775/DN.2018.2.08.