1.
JASIŃSKI, Łukasz. Sprawiedliwość i polityka. Działalność Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich/ Hitlerowskich w Polsce 1945–1989. Dzieje Najnowsze [online]. 10 kwiecień 2018, T. 50, nr 1, s. 309–318. [udostępniono 26.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2018.1.13.