1.
KUŚNIERZ, Robert. Przesiedlenia ludności na Ukrainie w latach 1933–1934. Dzieje Najnowsze [online]. 10 kwiecień 2018, T. 50, nr 1, s. 51–68. [udostępniono 24.6.2024]. DOI 10.12775/DN.2018.1.03.