1.
GIBIEC, Magdalena. Bezpieczeństwo na granicy. Aktywność OUN w latach 1930–1935 na podstawie sprawozdań sytuacyjnych (Wschodnio)małopolskiego Inspektoratu Okręgowego Straży Granicznej. Dzieje Najnowsze [online]. 10 kwiecień 2018, T. 50, nr 1, s. 31–49. [udostępniono 27.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2018.1.02.