1.
BARTOSZEWICZ, Henryk. Kierunek wschodni aktywności dyplomatycznej Rady Regencyjnej. Dzieje Najnowsze [online]. 10 kwiecień 2018, T. 50, nr 1, s. 5–30. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/DN.2018.1.01.