1.
ŁAGOJDA, Krzysztof. Rola aparatu represji w kontrolowaniu granicy państwowej na przykładzie ziemi kłodzkiej w latach 1949–1956. Dzieje Najnowsze [online]. 19 styczeń 2018, T. 49, nr 4, s. 185–211. [udostępniono 21.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2017.4.09.