1.
KORNAT, Marek. Program czy improwizacja? Idee polityki zagranicznej państwa sowieckiego. Dzieje Najnowsze [online]. 19 styczeń 2018, T. 49, nr 4, s. 97–112. [udostępniono 23.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2017.4.05.