1.
POLIT, Jakub. Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922. Dzieje Najnowsze [online]. 19 styczeń 2018, T. 49, nr 4, s. 51–73. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.4.03.