1.
MATERSKI, Wojciech. Przewrót listopadowy 1917 r. w Rosji a hasło bolszewików prawa narodów do samostanowienia. Dzieje Najnowsze [online]. 19 styczeń 2018, T. 49, nr 4, s. 7–28. [udostępniono 29.11.2021]. DOI 10.12775/DN.2017.4.01.