1.
MAJ, Ewa. Polska wobec kryzysu w stosunkach między Stanami Zjednoczonymi a Iranem 1979–1981. Dzieje Najnowsze [online]. 3 listopad 2017, T. 49, nr 3, s. 219–240. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2017.3.10.