1.
CHOJNOWSKI, Andrzej. Polska po Październiku ’56. Przewodnik statystyczny po życiu rodzinnym. Dzieje Najnowsze [online]. 3 listopad 2017, T. 49, nr 3, s. 145–173. [udostępniono 7.2.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.3.07.