1.
JACKOWSKA, Anna Maria. Strategie i metody przekazywania francuskiej opinii publicznej relacji o terrorze stalinowskim za żelazną kurtyną na przykładzie procesów sądowych z lat 1949–1952. Dzieje Najnowsze [online]. 3 listopad 2017, T. 49, nr 3, s. 121–144. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/DN.2017.3.06.