1.
LOSSON, Katarzyna. Czy KPP była patriotyczna? Dyskusja w Wydziale Historii Partii wokół referatu Tadeusza Daniszewskiego na temat „sprawy niepodległości w ruchu robotniczym”. Dzieje Najnowsze [online]. 3 listopad 2017, T. 49, nr 3, s. 71–98. [udostępniono 28.1.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.3.04.