1.
KUŹMA-MARKOWSKA, Sylwia. „Służba”, kapitalizm i „kosmopolityczny patriotyzm”: amerykański Czerwony Krzyż Młodzieży w II Rzeczypospolitej. Dzieje Najnowsze [online]. 3 listopad 2017, T. 49, nr 3, s. 5–26. [udostępniono 30.11.2021]. DOI 10.12775/DN.2017.3.01.