1.
GMURCZYK-WROŃSKA, Małgorzata. Informacja dla autorów. Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 345. [udostępniono 4.12.2022]. DOI 10.12775/14273.