1.
WAWRYSZUK, Paweł & STAMBOLIJA, Nebojša. Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej „Stosunki jugosłowiańsko-polskie w XX wieku”, Belgrad, 29–30 IX 2016 r. Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 341–344. [udostępniono 19.4.2024]. DOI 10.12775/14272.