1.
RODZIK, Marek. Appeasement a dozbrojenie. Pomonachijska polityka brytyjska w opinii polskiej służby dyplomatycznej (październik 1938 r. – marzec 1939 r.). Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 249–271. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.2.15.