1.
KOŁAKOWSKI, Piotr. Współpraca polskiego wywiadu wojskowego z Secret Intelligence Service w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 229–248. [udostępniono 27.1.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.2.14.