1.
JAWORSKI, Paweł. Szwedzki oddział„wileński” – niezrealizowana ekspedycja rozjemcza w 1920/1921 roku. Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 169–188. [udostępniono 20.5.2024]. DOI 10.12775/DN.2017.2.11.