1.
KRÓL-MAZUR, Renata. „Było błędem nie uwzględniać psychologii serca młodzieńczego wojownika…” Arcybiskupa Józefa Teofila Teodorowicza krytyka NKN i Legionów. Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 99–129. [udostępniono 28.11.2022]. DOI 10.12775/DN.2017.2.08.