1.
DUTKIEWICZ, Marek. Służba zdrowia Legionów Polskich podczas walk na Wołyniu w 1915–1916 roku. Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 25–37. [udostępniono 22.3.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.2.03.