1.
PIOTROWSKI, Jacek. Życie codzienne legionistów podczas Wielkiej Wojny w świetle ich wspomnień (zarys głównych zagadnień). Dzieje Najnowsze [online]. 1 lipiec 2017, T. 49, nr 2, s. 15–24. [udostępniono 10.6.2023]. DOI 10.12775/DN.2017.2.02.