1.
KORNAT, Marek. Informacje dla autorów. Dzieje Najnowsze [online]. 31 grudzień 2016, T. 48, nr 4, s. 203. [udostępniono 3.10.2023]. DOI 10.12775/12447.