1.
KORNAT, Marek. Recenzje. Dzieje Najnowsze [online]. 31 grudzień 2016, T. 48, nr 4, s. 185–202. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/12446.