1.
FIKUS, Sebastian. Urząd Ochrony Konstytucji Niemiec Zachodnich. Nowa instytucja czy transformacja gestapo?. Dzieje Najnowsze [online]. 31 grudzień 2016, T. 48, nr 4, s. 173–178. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2016.4.10.