1.
SIEDZIAKO, Michał. Wybory do Sejmu PRL w latach 1952–1985. Dzieje Najnowsze [online]. 31 grudzień 2016, T. 48, nr 4, s. 163–171. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2016.4.09.