1.
PARAFIANOWICZ, Halina. Pearl Harbor w pamięci Amerykanów o drugiej wojnie światowej. Dzieje Najnowsze [online]. 31 grudzień 2016, T. 48, nr 4, s. 109–124. [udostępniono 8.12.2022]. DOI 10.12775/DN.2016.4.05.