1.
PAZIK, Przemysław. Chrześcijański demokrata wobec kryzysu demokracji w Europie lat trzydziestych: przypadek Alcide De Gasperiego. Dzieje Najnowsze [online]. 31 grudzień 2016, T. 48, nr 4, s. 89–107. [udostępniono 6.12.2021]. DOI 10.12775/DN.2016.4.04.