1.
MAJEWSKI, Marcin. Kontrwywiad PRL wobec Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Andrija Melnyka w latach 1944–1989. Dzieje Najnowsze [online]. 1 grudzień 2016, T. 48, nr 3, s. 161–168. [udostępniono 23.2.2024]. DOI 10.12775/DN.2016.3.10.