1.
CHOJNOWSKI, Andrzej. Komisja Kultury KC PZPR – „dziecko” gomułkowskiej stabilizacji. Dzieje Najnowsze [online]. 1 grudzień 2016, T. 48, nr 3, s. 129–144. [udostępniono 4.3.2024]. DOI 10.12775/DN.2016.3.07.