1.
KULKA, Grzegorz. Sprawy honorowe gen. Włodzimierza Ostoi-Zagórskiego w latach 1923–1928. Dzieje Najnowsze [online]. 1 grudzień 2016, T. 48, nr 3, s. 107–127. [udostępniono 29.9.2023]. DOI 10.12775/DN.2016.3.06.